Vi benyttet ontimedev til utvikling av en app som gir elever mulighet for booking av timer til helsesykepleier og psykolog ved to videregående skoler i vår bydel.
Vi er svært fornøyd med leveransen, både når det gjelder forståelse av oppdraget, leveringstid, oppfølging og service underveis i prosessen, ved ferdig produkt og ontimedev vilje og serviceinnstilling for oppfølging i etterkant.